O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart konzorcij:

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2019 KorpoStart

#1/2

PROGRAM šestih delavnic za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot “posvojitev”, ki nudi drugačen razvoj od siceršnjega. “Posvojeni” ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha. Usposabljanje podaja aktualne prakse uspešnega sodelovanja s korporacijami.

Obseg usposabljanja: 6 modulov po 4 ure, enega od njih izvajamo v obliki strokovne ekskurzije v tujino

Termin usposabljanja: 30. 9. - 25. oktobra 2019, točni datumi so navedeni spodaj pri opisu modulov

Lokacija usposabljanja: Ljubljana

Vrsta usposabljanja: Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Staša Baloh Plahutnik (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti vseh šestih modulov. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne korporacije. Moduli se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru , da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova izpuščenega modula pred naslednjim modulom.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Startup M1
Sep 30, 2019, 12:00 PM
do 16:00 | Ljubljana
Korporacije in vidiki odprtega inoviranja: zakaj, kje, kako, kdaj, kdo. Stopnja investicijske zrelosti startupa z vidika korporacij. “Playing Lean” simulacija zmagovanja na trgu.
Startup M2
Oct 04, 2019, 12:00 PM
do 16:00 | Ljubljana
Miselnost, vrednote, principi in prakse vitkega inoviranja in agilnega dela/razvoja. Pivotiranje poslovnih modelov za korporacije (izkustvena delavnica).
Startup M3 - strokovna ekskurzija - Area Science Park, Trst
Oct 08, 2019, 8:50 AM
do 16.30
Primeri sodelovanja korporacij in startupov - dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. Mreženje s korporacijami.
Startup M4
Oct 14, 2019, 12:00 PM
do 16:00 | Ljubljana
Razvoj sposobnosti pridobitve strank in sposobnosti ohranjanja strank (tovarna kupcev, prodajni lijak, hekanje rasti …). Posebnosti B2B prodaje (situacijska, SPIN prodaja).