O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart konzorcij:

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2019 KorpoStart

#1/2

PROGRAM šestih delavnic za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot “posvojitev”, ki nudi drugačen razvoj od siceršnjega. “Posvojeni” ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha. Usposabljanje podaja aktualne prakse uspešnega sodelovanja s korporacijami.

Obseg usposabljanja: 6 modulov po 4 ure, enega od njih izvajamo v obliki strokovne ekskurzije v tujino

Termin usposabljanja: 30. 9. - 25. oktobra 2019, točni datumi so navedeni spodaj pri opisu modulov

Lokacija usposabljanja: Ljubljana

Vrsta usposabljanja: Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Staša Baloh Plahutnik (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti vseh šestih modulov. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne korporacije. Moduli se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru , da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova izpuščenega modula pred naslednjim modulom.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

#2/2

Startup INDIVIDUALNO usposabljanje

 

Ker so situacije in potenciali startupov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti startupa za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. Individualno usposabljanje startupa za sodelovanje s korporacijami bomo začeli z analizo stanja in ambicij startupa in nadaljevali s približno 20 urami konkretne individualne pomoči.

(1) Analiza na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije

 • dogovor o izvedbi aktivnosti

 

(2) Primeri pomoči, ki jih bomo v ekipi KorpoStart izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Creativity ang Idea Crafting - hitro kreiranje idejnih rešitev

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje tveganih predpostavk

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje procesov

 • Agile leadership - zaupanje, dinamika, iterativnost, transparentnost, odgovornost …

 • Team alignment - Cover Story / Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti 

 • LEGO(R) SERIOUS PLAY ® - učinkovito reševanje res zahtevnih strateških in organizacijskih izzivov

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Staša Baloh Plahutnik (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.