O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart konzorcij:

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2019 KorpoStart

    StartupProgram: spoznavanja korporativnega sveta

    Korporacije imajo svoj red, svoj ritem, svojo resnost. Kot običajno močnejši partner, je korporacija manj prilagodljiva od gibčne startup ekipe. Startup je velikokrat nerazumljen s strani korporacij. V tej kombinaciji velja pravilo: "Če želiš biti razumljen kot startup, najprej ti razumi korporacijo".


    Udeleženci StartupPrograma so v petem modulu v navezavi na korporacije spoznavali pomen navezave in izgradnje odnosov s predstavniki korporacije ter pravil prodaje (Daniela Bervar Kotolenko, CorpoHub), vlogo in strukturo skrbnih pregledov startupov (Mateja Lavrič in Stanislava Vabšek, Kolektor Ventures) ter logiko in gradnike so-invesicijske pogodbe s korporacijo/SPS-jem.